STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

STRUMA OVARII

Έστειλε:Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ-Α,Ενδοκρινολογος,424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονικη
ΔΙΕΥΘ.Dr-ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ-Σ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
STRUMA OVARII

Γ 49 ΕΤΩΝ

STRUMA OVARII ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

CASE1563