JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

JUVENILE PAGET

Έστειλε:ΣΥΓΚΕΛΛΑΚΗΣ Π. ,Ενδοκρινολογος,α.επ.καθηγητής ΕΚΠΑ τ.Διευθυντής
της Ενδοκρινολογικής κλινικής Νοσοκομείο Αγ, Σαββας Αθήνα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-CASE-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
JUVENILE PAGET

NEANIKH NOΣΟΣ PAGET

JUVENILE PAGET

ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΣΙΑ

CASE 1578