ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Έστειλε:ΣΥΓΚΕΛΛΑΚΗΣ Π. ,Ενδοκρινολογος,α.επ.καθηγητής ΕΚΠΑ τ.Διευθυντής
της Ενδοκρινολογικής κλινικής Νοσοκομείο Αγ, Σαββας Αθήνα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-CASE-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΨΕΥΔΟΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΨΕΥΔΟΫΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ Ι

PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM

ΒΡΑΧΕΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ

CASE 1579