ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

Έστειλε:ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ-Ε,ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣΑκτινολογικό εργαστηριο,ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ,
Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.καθηγητής ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ-Σ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ 37 ΕΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΖΟΣ ΣΤΟ
ΑΡ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟ ΣΕ CT ΚΑΙ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ MRI. Η
ΒΛΑΒΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΑ ΥΨΗΛΟ ΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Τ2 SPIR ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ
3 CM.

case1569