ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΦΥΣΗ
ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΣ

pit-case-1532