ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

Έστειλε:ΣΥΓΚΕΛΛΑΚΗΣ Π. ,Ενδοκρινολογος,α.επ.καθηγητής ΕΚΠΑ τ.Διευθυντής
της Ενδοκρινολογικής κλινικής Νοσοκομείο Αγ, Σαββας Αθήνα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-CASE-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ HHS TUMORAL CALCINOSIS

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΟΣΤΟΣΕΩΣ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΑΙΜΙΑΣ HHS

ΟΓΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΩΣ TC

CASE 1580