ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΟΝΟΣ

ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΟΝΟΣ

ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΟΝΟΣ

ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΟΝΟΣ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΠΥΩΔΗΣ ΠΥΟΓΟΝΟΣ

ΠΥΩΔΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ

thyr-case-1556