ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑ-ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

CA ΜΑΣΤΟΥ

ΜΟΝΗΡΗΣ ΕΝΔΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ CA ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ

thyr-case-1555