ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Έστειλε:Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ-Α,Ενδοκρινολογος,424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονικη
ΔΙΕΥΘ.Dr-ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ-Σ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΦΥΣΗ
ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΩΜΑ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 35 ΕΤΩΝ εικ1-2 ΠΡΙΝ ΚΑΙ

6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ εικ 3-4 ΜΕ ΚΑΜΠΕΡΓΟΛΙΔΗ 2 ΔΙΣΚΙΑ/ΕΒΔ.

case1576