ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΕΣ KISSING CAROTIDS

ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΕΣ KISSING CAROTIDS

ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΕΣ KISSING CAROTIDS

Έστειλε:ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ_Ν_ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ακτινολογικό
εργαστηριο,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΛΑ-ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΕΣ KISSING CAROTIDS

ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΕΣ (KISSING CAROTIDS)

ΟΙ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΟΤΑΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΕΦΙΠΠΙΟ.

1565