ΒΡΑΓΧΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΒΡΑΓΧΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΒΡΑΓΧΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΒΡΑΓΧΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΒΡΑΓΧΕΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΒΡΑΓΧΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ

ΑΜΕΤΑΠΛΑΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΘΗΛΩΔΕΣ

oo-case-1553–03