ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΣΤΑ
ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΠΛΕ ΣΚΛΗΡΟΙ (BLUE SCLERAE)

ost-case-1545