ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
ΑΔΕΝΩΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

ΑΡΡΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ

adr-case-1552