Ψυχολογικές Επιπτώσεις σε Ακρωτηριασμούς Ψ#Α Ν#Η

Ψυχολογικές Επιπτώσεις σε Ακρωτηριασμούς

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ψυχολόγος Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα
Ψυχολόγος Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα Κοινωνιολόγος-Οικογενειακός Θεραπευτής