Ψυχιατρικές καταστάσεις σε άτομα με ΣΔ τύπου 2. Ψ#Α

Ψυχιατρικές καταστάσεις σε άτομα με ΣΔ τύπου 2.

Dr ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος Ψυχίατρος Διευθυντής ΕΣΥ Ψυχιατρικός Τομέας Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός Αθήνα
Ψυχίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθυντής ΕΣΥ
Ψυχιατρικός Τομέας Γ.Ν.Α. “Ευαγγελισμός” Αθήνα