Χρόνια Νεφρική Νόσος στην Τρίτη Ηλικία Γ#Σ

Χρόνια Νεφρική Νόσος στην Τρίτη Ηλικία

Dr ΤΡΙΓΚΑ Κωνσταντίνα Νεφρολόγος ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πατρών
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Νεφρολόγος “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” Πατρών