Χειρουργική προσέγγιση σε περίπτωση εντοπισμένης νόσου με τη χρήση της διεγχειρητικής παραθορμόνης Χ#Ε

Χειρουργική προσέγγιση σε περίπτωση εντοπισμένης νόσου με τη χρήση της διεγχειρητικής παραθορμόνης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χρίστος Επιμελητής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Κεντρική Κλινική Αθηνών