Χειρισμοί και ρύθμιση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης-Μετρήσεις Ν#Η Δ#Δ

Χειρισμοί και ρύθμιση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης-Μετρήσεις

Dr ΣΚΟΥΤΑΣ Δημήτριος Παθολόγος-Διαβητολόγος
Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ ΔΠΘ