Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση Ογκολογικού-Νευρολογικού ασθενή Α#Η Κ#Σ

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση Ογκολογικού-Νευρολογικού ασθενή

ΦΙΛΙΟΥΣΗ Δήμητρα Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT BOBATH Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
ΦυσικοθεραπεύτριαMLD-CDTMT IMTANDT ΒΟΒΑΤΗ Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα