Φορητή τεχνολογία για ηλικιωμένους Διαβητικούς Γ#Σ combo

Φορητή τεχνολογία για ηλικιωμένους Διαβητικούς

ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Διαβητολογικό Κέντρο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών