Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα Κ#Σ

Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα

ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ηρώ-Φωτεινή, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, MRCP (UK), M.Sc, Επιμελήτρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, fotini1@hol.gr