Υπoφωσφοραιμία – Υπερφωσφοραιμία (φωσφαταιμία)

Υπoφωσφοραιμία – Υπερφωσφοραιμία (φωσφαταιμία)

ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ Βασίλειος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος