Υπολιπιδαιμική αγωγή από τη συνταγογράφηση στη συμμόρφωση με τη θεραπεία. Συζήτηση κλινικών περιστατικών

Υπολιπιδαιμική αγωγή από τη συνταγογράφηση στη συμμόρφωση με τη θεραπεία. Συζήτηση κλινικών περιστατικών

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕυάγγελοςΕπίκ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
FASA FRSH Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων