Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός. Σύνδρομο Kallman

Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός. Σύνδρομο Kallman

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νεοκλής ΕνδοκρινολόγοςΑναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
ΕνδοκρινολόγοςΑναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών