Υπερηχογραφικός έλεγχος του θυρεοειδούς

Υπερηχογραφικός έλεγχος του θυρεοειδούς

ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Ευάγγελος. Ακτινολόγος