Υπερηχογραφικός έλεγχος του θυρεοειδούς Β#Α

Υπερηχογραφικός έλεγχος του θυρεοειδούς

ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Ευάγγελος. Ακτινολόγος