Υπερεκτίμηση του κινδύνου αναθεώρησης με την ανάλυση επιβίωσης κατά Kaplan-Meier Overestimation of the risk of revision with Kaplan-Meier. presenting the long-term outcome of THR in older patients. “based on an article with the contribution of Professors G. Hartofilakidis and T. Karachalios” Γ#Σ Ο#Η

Υπερεκτίμηση του κινδύνου αναθεώρησης με την ανάλυση επιβίωσης κατά Kaplan-Meier Overestimation of the risk of revision with Kaplan-Meier. presenting the long-term outcome of THR in older patients. “based on an article with the contribution of Professors G. Hartofilakidis and T. Karachalios”

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ Καλλιόπη Ορθοπαιδικός PhD ΕΚΠΑ Fellow of Laboratory for Research of the Musculoskeletal System “Th. Garofalidis” KAT Hospital Αθήνα
Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD Msc ΕΚΠΑ Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Μυοσκελετικών νοσημάτων “Θ. Γαροφαλιδης” νοσοκομείο ΚΑΤ Αθήνα
Fellow of Laboratory for Research of the Musculoskeletal System “Th. Garofalidis” KAT Hospital Athens