Τροποποίηση Συμπεριφοράς στον Ελεγχο Βάρους … στην πράξη Δ#Δ Ψ#Α

Τροποποίηση Συμπεριφοράς στον Ελεγχο Βάρους … στην πράξη

Dr ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Αναστάσιος Msc PhD Διαιτολόγος-ΔιαβητολόγοςΑθήνα
MSc PhD
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Διδάκτορας κι επιστημονικός Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου