Τρίτη ηλικία και mobile computing Είναι εφικτό Ποια τα οφέλη και οι δυσκολίες για τους ηλικιωμένους Γ#Σ Π#Η Μ#Ν Β#Α

Τρίτη ηλικία και mobile computing Είναι εφικτό Ποια τα οφέλη και οι δυσκολίες για τους ηλικιωμένους

Dr ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ Αβραάμ Φυσικός Ηλεκτρονικός Ραδιοηλεκτρολόγος Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Φυσικός Ηλεκτρονικός Ραδιοηλεκτρολόγος Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ