Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και η Καταγραφή του σε Ογκολογικούς Ασθενείς Κ#Σ Α#Η

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης και η Καταγραφή του σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Dr ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ Δάφνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επίκουρη Καθηγήτρια
Ακαδημαική Υπεύθυνη Erasmus
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής