ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ στην Κλινική Μικροβιολογία. Εισαγωγή της Μοριακής Διαγνωσης στο Κλινικό Εργαστήριο Β#Α Γ#Π

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ στην Κλινική Μικροβιολογία. Εισαγωγή της Μοριακής Διαγνωσης στο Κλινικό Εργαστήριο

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Σπύρος Καθηγητής Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα
Καθηγητής Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα