Τι μάθαμε από τις κλινικές δοκιμές παχυσάρκων ασθενών όπου ο σκοπός της παρέμβασης ήταν όχι μόνο η απώλεια βάρους αλλά και η βελτίωση του γλυκαιμικού έλέγχου ?

Τι μάθαμε από τις κλινικές δοκιμές παχυσάρκων ασθενών όπου ο σκοπός της παρέμβασης ήταν όχι μόνο η απώλεια βάρους αλλά και η βελτίωση του γλυκαιμικού έλέγχου

Dr MIRAS Alex Senior Clinical Lecturer Imperial College London
Dr MIRAS Alex Senior Clinical Lecturer Imperial College London