Τεριπαρατίδη-Ένα όπλο πολλαπλών χρήσεων στα χέρια των Ορθοπαιδικών Ο#Η

Τεριπαρατίδη-Ένα όπλο πολλαπλών χρήσεων στα χέρια των Ορθοπαιδικών

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Γεώργιος, Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικός, Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Αρτεμις, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικός
ειδικευόμενη Ορθοπαιδικός