Τα ρομπότ στη φροντίδα και τη νοητική ενδυνάμωση Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENRICHME Γ#Σ Μ#Ν Β#Α

Τα ρομπότ στη φροντίδα και τη νοητική ενδυνάμωση Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENRICHME

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος M.Sc. Ψυχολόγος - Κλινικός Νευροψυχολόγος Υπεύθυνος Ερευνητικών Έργων ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθήνα
M.Sc. Ψυχολόγος – Κλινικός Νευροψυχολόγος Υπεύθυνος Ερευνητικών Έργων ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθήνα