Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των καθ έξιν αποβολών Κ#Η

Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των καθ έξιν αποβολών

ΠΕΤΟΥΣΗΣ Σταμάτιος Γυναικολόγος MScυποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Γυναικολόγος MSc υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.