Σύγχρονες Μέθοδοι Αντισύλληψης Κ#Η Γ#Π 18!!

Σύγχρονες Μέθοδοι Αντισύλληψης

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος MD MSc Ειδικευόμενος ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος αναπλ. καθηγητής Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικης Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ειδικευόμενος Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικης Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ