Σχεδιασμός και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης σε μεσήλικα άτομα Α#Η

Σχεδιασμός και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης σε μεσήλικα άτομα

ΓΡΙΒΑΣ Γεράσιμος υποψήφιος καθηγητής Φυσικής Αγωγής υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
καθηγητής Φυσικής Αγωγής υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας