Συστηματική θεραπεία στο DCIS ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μ#Σ Κ#Σ

Συστηματική θεραπεία στο DCIS ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Απόστολος Παθολόγος-Ογκολόγος Msc Επιμελητής Α΄ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan Αθήνα
Παθολόγος-ΟγκολόγοςMscΕπιμελητής Α΄ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan Αθήνα