Συνομιλία μεταξύ οστεοβλάστης-οστεοκλάστη και οστεοπόρωση Φ#Ι Ο#Η

Συνομιλία μεταξύ οστεοβλάστης-οστεοκλάστη και οστεοπόρωση

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης.Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
φοιτητής τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών