Συμβολή του Βιοπαθολόγου στη διαγνωστική προσέγγιση της Αθηροσκλήρωσης και των επιπλοκών της Δ#Δ Γ#Π 17!! Β#Α Γ#Π 02!!

Συμβολή του Βιοπαθολόγου στη διαγνωστική προσέγγιση
της Αθηροσκλήρωσης και των επιπλοκών της

ΚΑΡΥΩΤΗ Αγγελική Διευθύντρια Ι.Βιοπαθολογίας. ΓΝΘ Ππποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Βιοπαθολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης