ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-I για την καλλίτερη κατανόηση του Μεταβολισμούτης Διατροφής και της Ασκησης Δ#Δ Α#Η Β#Α Γ#Π 09!!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-I για την καλλίτερη κατανόηση του Μεταβολισμούτης Διατροφής και της Ασκησης

Dr ΠΟΥΛΙΟΣ Ευθύμιος Βιολόγος ΕΤΕΠ Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό ΕΤΕΠ-Μικροβιολογία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή ΠεριβάλλοντοςΤμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής