Σπάνιες μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη

Σπάνιες μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη

ΚΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ενδοκρινολόγος
ΕνδοκρινολόγοςΠ.Ν. Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών