Σηπτική Καταπληξία .Νεότερα Δεδομένα Ε#Α Γ#Π

Σηπτική Καταπληξία .Νεότερα Δεδομένα

ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ Άρης- Δημήτριος. Ειδικός Παθολόγος Εξειδικευόμενος Β’ ΜΕΘ ΚΑΤ Αθήνα Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ειδικός Παθολόγος Εξειδικευόμενος Β’ ΜΕΘ ΚΑΤ Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων