Σακχαρώδης Διαβήτης στη κύηση .Διατροφή Δ#Δ

Σακχαρώδης Διαβήτης στη κύηση .Διατροφή

ΚΑΣΣΗ Γεωργία Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Αθήνα
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
Καθηγήτρια Κληρονομικών Μεταβολικών Νόσων
Τομέας Εσωτερικής Ιατρικής Ενδοκρινικών και Μεταβολικών Επιστημών Πανεπιστημίου Περούτζιας Ιταλίας