Πότε ενδείκνυται η επανεπέμβαση για την ολοκλήρωση της θυρεοειδεκτομής Χ#Ε Κ#Σ

Πότε ενδείκνυται η επανεπέμβαση για την ολοκλήρωση της θυρεοειδεκτομής

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Μιχαήλ MSc PhD Γενικός χειρουργός Επίκουρος καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αλεξανδρούπολη
MSc PhD Γενικός χειρουργός Επίκουρος καθηγητής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αλεξανδρούπολη