Πρώιμες Εκδηλώσεις Ηβης Π#Ε

Πρώιμες Εκδηλώσεις Ηβης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μαρία Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος Ακαδημαϊκή Υπότροφος Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θεσσαλονίκης
Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ