Πρόκληση τοκετού αξιολόγηση των κατευθυντήριων οδηγιών Κ#Η Γ#Π 18!!

Πρόκληση τοκετού αξιολόγηση των κατευθυντήριων οδηγιών

ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ Γ ΜΓ Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ