Προ-διαβήτης. Ενέχει καρδιαγγειακό κίνδυνο Γ#Σ Γ#Π

Προ-διαβήτης. Ενέχει καρδιαγγειακό κίνδυνο

Dr ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ Σταύρος Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά
Διδάκτωρ Ιατρικής Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά