Προτεραιότητες Επείγουσας Αντιμετώπισης του Βαριά Τραυματισμένου Παιδιού Π#Ε Ε#Α Γ#Π 15!! Ν#Η Γ#Π 20!!

Προτεραιότητες Επείγουσας Αντιμετώπισης του Βαριά Τραυματισμένου Παιδιού

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Δέσποινα Αναισθησιολόγος Παίδων Επιμελήτρια .Α’ Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
Αναισθησιολόγος Παίδων Επιμελήτρια .Α’ Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη