Προσυμπτωματικός έλεγχος σε νεαρές και ηλικιωμένες γυναίκες Μ#Σ Γ#Σ Γ#Π 15!!

Προσυμπτωματικός έλεγχος σε νεαρές και ηλικιωμένες γυναίκες

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος MSc PhD FEBBS.Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. - Τμήμα Μαστού Α΄Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MSc PhD FEBBS.Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. – Τμήμα Μαστού Α΄Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο ΑλεξάνδραΑθήνα