Προσέγγιση των θυρεοειδοπαθειών στην κλινική πράξη

Προσέγγιση των θυρεοειδοπαθειών στην κλινική πράξη

Dr ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Νικόλαος, Ενδοκρινολόγος